Gymnastieklessen

Spel en bewegen is voor kinderen belangrijk. In de speelzaal, op de speelplaats en in de gymnastiekzaal wordt aan deze bewegingsbehoefte voldaan.

Groep 1 en 2
De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen dagelijks spelenderwijs bewegingsonderwijs buiten of in de speelzaal. De speelzaal is ingericht met spel- en klautermateriaal.
Wij willen u vragen om de kinderen in het begin van het schooljaar gymschoentjes mee te geven (het liefst met klittenband of elastiek). Deze gymschoenen blijven het hele jaar op school. De kinderen krijgen een eigen gymzakje, waarin de schoenen worden bewaard.
Op woensdagochtend hebben de kinderen gymles in de speelzaal.

 
Gymrooster groep 3 t/m 8
We gaan op vrijdag met de bus naar de sporthal bij Aan de Bron om daar vervolgens in blokuren te gymmen. We gaan telkens per cluster gezamenlijk naar de sporthal.

Groep 5 en 6     08.45 - 10.15 uur
Groep 3 en 4     10.15 - 11.45 uur
Groep 7 en 8     13.15 - 14.45 uur
 
In de sporthal is apart schoeisel verplicht. Dit moeten gewone gymschoenen zijn, geen turnschoentjes. Let op: zwarte zolen die strepen nalaten zijn niet toegestaan.
Kinderen die geen gymschoenen hebben meegenomen, mogen in verband met veiligheid en hygiëne niet mee doen.
Verder is het nodig om aparte gymkleding aan te trekken (bijvoorbeeld een korte broek met een shirt). Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om sieraden te dragen en mee te nemen.
Indien een kind niet mee kan gymmen, moet dit kenbaar worden gemaakt door middel van een briefje van de ouders.
De gymlessen worden deels verzorgd door een vakleerkracht, samen met leerkrachten die bevoegd zijn om gymlessen te verzorgen.

IKC Leuken in beeld