Tevredenheidspeiling

Regelmatig wordt een enquête gehouden onder de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. In een cyclus van 3 jaar komen deze enquêtes aan bod. In 2021 is de laatste leerlingen tevredenheidspeiling geweest, in  2019 is de laatste leerkrachten tevredenheidspeiling en in mei 2023 de laatste oudertevredenheidspeiling.
 
Deze enquêtes geven ons een goed beeld van zaken die goed lopen op onze school of zaken die verbeterd dienen te worden.


Via Scholen op de kaart kunt u de laatste tevredenheidspeilingen bekijken. 
IKC Leuken in beeld