In het kort de geschiedenis

In de kern Leuken van de gemeente Weert bestond al meer dan honderd jaar geleden een school. Deze werd bestuurd vanuit het dekenaat Weert. In 1938 werd de school zelfstandig en kwam ze onder het be­stuur van onze "St. Mat­thias-parochie". De naam werd: St. Arnol­dus­school, gelegen aan de Middelstestraat.In het begin van de jaren vijftig kwamen er op Leuken veel woningen. Het aantal leerlingen steeg enorm. Aan de Voorstestraat werd een nieuwe school gebouwd, een meisjesschool. De naam werd Kar­dinaal Mindszentyschool.

 


De wijk Leuken bleef groeien. In 1973 werd aan de Voor­stestraat een nieuwe kleuterschool (Klavertje Vier) ge­bouwd bestaande uit vier klassen en een speelzaal.  Een jaar later werd een nieuw schoolgebouw aan de Middelstestraat 77 in gebruik genomen. In datzelfde jaar besloot het bestuur de meisjesschool (Kar­di­naal Minds­zenty­school) en de jongensschool (St. Arnol­dus­school) samen te voegen tot een gemengde school onder de naam Arnol­dus­school. In het schooljaar 1985/1986 werden Klavertje Vier en Arnoldus­school geïntegreerd tot één school, basisschool Leuken. In de jaren die volgden, trok ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang in onze schoolgebouwen.

 


 Sinds 2017 zijn de oude schoolgebouwen verdwenen en hebben ze plaats gemaakt voor een prachtig nieuw gebouw, waar naast onderwijs aan kinderen van 4  t/m 12 jaar, ook opvang gehuisvest is, in de vorm van dagopvang voor 0-4 jarigen en buitenschoolse opvang.
Sinds 1 januari 2017 heten we dan ook IKC Leuken, waarbij IKC staat voor integraal kindcentrum.
In 2019 is het gebouw met vier lokalen uitgebreid.

IKC Leuken in beeld