Hoofdluis

Op een zestal momenten  worden alle kinderen van de school door een team van kriebelmoeders gecontroleerd op luizen. Wij vragen u zeer dringend om op de controle dag, die op onze schoolkalender staat vermeld, er zorg voor te dragen dat de kinderen geen moeilijke kapsels hebben en vooral géén gel of haarlak.
 
Zijn er luizen geconstateerd dan krijgen alle leerlingen van de groep een nieuwsbericht via het ouderportaal. Heeft uw kind luizen dan krijgt u als ouders en verzorgers een persoonlijke bericht via het ouderportaal.
 
Veel informatie en hulp vindt u op de site van de GGD: www.ggdlimburgnoord.nl/hoofdluis
 
IKC Leuken in beeld