Schooltijden

We werken op IKC Leuken volgens het "vijf gelijke dagen model". Alle dagen hebben dezelfde begin- en eindtijd. Tussen de middag blijven de kinderen op school over en nuttigen ze hun meegebrachte lunch. Er zijn verder geen kosten verbonden aan het overblijven op school.

We werken op school met een inloop. Om 08:20 uur gaan de deuren open en komen de kinderen naar binnen. Bij de groepen 1 en 2 wachten de leerkrachten de kinderen op het schoolplein op en gaan zij gezamenlijk naar binnen. Bij de oudere kinderen verwachten we dat deze zelf naar binnen komen. Wanneer u iets wilt doorgeven aan de groepsleerkracht, dan kunt u dit doen via het ouderportaal. Om 08:30 uur beginnen de lessen en verlaten alle ouders de school.

Groep 1 t/m 8.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00 08.30-14.00
IKC Leuken in beeld