Meerschoolse plusklas
 
Voor kinderen die meer aankunnen zijn er binnen de stichting enkele meerschoolse plusklassen geformeerd.
Om in de plusklas les te volgen zijn er een aantal criteria waar een kind aan moet voldoen. De criteria hebben te maken met intelligentie, kindkenmerken, beeld van de leerkracht en de wens van de ouders en het kind zelf.
 
Bij de plusklas opzet werken we samen met alle scholen binnen onze stichting. De plusklas locatie kan per schooljaar wisselen. Vooraf horen ouders, waarvan de kinderen een plusklas bezoeken, op welke locatie dit is en wie de plusklas leerkracht is. Ouders zorgen zelf voor leerlingenvervoer.

Tevens hebben we op IKC Leuken een binnenschoolse plusklas. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid: Carla Smits.
IKC Leuken in beeld