Meerschoolse plusklas
 
Voor kinderen die meer aankunnen zijn er binnen de stichting enkele meerschoolse plusklassen geformeerd.
Om in de plusklas les te volgen zijn er een aantal criteria waar een kind aan moet voldoen. De criteria hebben te maken met intelligentie, kindkenmerken, beeld van de leerkracht en de wens van de ouders en het kind zelf.
 
Bij de plusklas opzet werken we samen met alle scholen binnen onze stichting. De plusklas locatie kan per schooljaar wisselen. Vooraf horen ouders, waarvan de kinderen een plusklas bezoeken, op welke locatie dit is en wie de plusklas leerkracht is. Ouders zorgen zelf voor leerlingenvervoer.
 
Voor meer informatie kunt u terecht  bij de  twee plusklas leerkrachten die ook op onze school werkzaam zijn, Carla Smits en Naomi Winters.
IKC Leuken in beeld