Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad van IKC Leuken ziet er momenteel als volgt uit:

Namens de ouders
 
 Naam  Functie
Tjitske van Kessel Lid MR 
Maudie Clement Lid MR
Anja Litjens   Lid MR

Namens het team
 
 Naam  Functie
Nicole Frenken Voorzitter MR
Elise Graat Lid MR
Miriam Stultiens Lid MR

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie hebben? Stuur dan een e-mail aan n.frenken@meerderweert.nl
IKC Leuken in beeld