Tussenschoolse opvang

De Tussenschoolse Opvang op basisschool Leuken wordt uitgevoerd door de stichting TSO IKC Leuken. De school draagt er zorg voor dat er ruimtes beschikbaar zijn waar kinderen tussen de middag kunnen overblijven. Het overblijven staat onder leiding van overblijfkrachten. Alle kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens het overblijven zijn er voldoende overblijfkrachten aanwezig.
Het streven is 1 overblijfkracht op 12 tot maximaal 15 kinderen.
Het pedagogisch klimaat van de school loopt tijdens de overblijf door, maar de tussenschoolse opvang is beslist geen verlenging van de schooltijd. Het is juist de bedoeling dat kinderen tot rust komen om 's middags weer fris het programma op school te kunnen volgen. De normen en waarden van de school zijn de basis voor de omgangsvormen tussen kinderen en volwassenen. De regels zijn afgestemd op de schoolregels. De omgang met anderen (zowel kinderen als volwassenen) is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en eerlijkheid.
Probleempjes en conflicten worden in eerste instantie door de overblijfkrachten opgelost.

Als het nodig is nemen zij ook nog contact op met de leerkracht van uw kind. Indien nodig neemt de leerkracht dan contact op met de ouders. Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen, deze worden vastgelegd in het schoolspecifieke overblijfreglement. De exploitatie van de tussenschoolse opvang wordt niet gesubsidieerd door derden en komt ten laste van de ouders. 

Naam en e-mail adres coördinator TSO.

Roy de Geest
E-mail: tso@ikc-leuken.nl
 
Namen van de overblijfkrachten.
Christien Kuijpers Petra Rood Mimount Bounja
Natascha v/d Laar Bianca Stals Tonia Amiri
Sandra Bottenheft Sandra Beerens Tini Boersma
Yorlady Marin Caro Mariska Theunissen Anna Houben
Kim Schmidt Bianca Smolenaers Esther Houben
Wendy Hermans Adriana Frijters Anastasia Myalitsyna
Saniye Altun Manuela Kuijpers Truus v/d Heuvel
Miranda van Knippenberg Tamara Koppen Melanie Janssen


De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer; voor zowel vaste als incidentele overblijvers. De kinderen staan van 12.00 uur tot 12.50 uur onder toezicht van de overblijfouder.

De TSO kosten worden maandelijks bij de ouders van de overblijvers in rekening gebracht. De betalingstermijn voor deze factuur is 30 dagen.
Via het ouderportaal kunt u structurele en incidentele wijzigingen doorgeven, tot een dag van te voren. Mocht een kind plotseling toch afwezig zijn die dag (bijv. door ziekte) dan kan dit niet meer via het ouderportaal gewijzigd worden. Stuur in dat geval een e-mail naar tso@ikc-leuken.nl.

 
IKC Leuken in beeld